Sprøjtefri Haver

Kampagne i Beder, Malling og Ajstrup i samarbejde med Aarhus Vand, VPU og Malling Vandværk

Pas på dit drikkevand

"Et pift med sprøjten og vandet går fløjten!"


Grundvandet er under pres, og det er derfor vigtigt, at du selv gør en indsats for at beskytte drikkevandet, så vores børn og børnebørn også kan nyde godt at denne kostbare ressource, som er verdens sundeste drik. Blot 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år. Herunder kan du få et overblik over hjemmesidens indhold.  

Gode råd til sprøjtefri have

Både Aarhus Vand, Økologiens Have, Danmarks Naturfrednings-forening og Vandplanudvalget i Aarhus har en række tips og gode råd til at undgå sprøjtegift i haven.
Se gode råd.

Pas på grundvandet

Vi bor ovenpå vores grundvand, og sprøjtegifte kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner og risikerer at ende i grundvandet. Vær med til at beskytte vores drikkevand ved at gøre din have sprøjtefri. Læs mere om grundvand.

Slip haven fri

Vil du deltage i kampagnen?
Læs mere om
Slip haven fri.

Hvad siger loven?

Fra 2024 er det forbudt for private
at bruge sprøjtemidler.
Se Lovgivning.

Konkurrence

Vi laver en konkurrence for grundejer-foreninger om at få flest sprøtejfri haver.
Se også artikel i nr. 2 af Fællesbladet.

Samarbejdspartnere

Aarhus Vand / VPU (Vandplanudvalget)

Grundejere i Beder, Malling og Ajstrup

Hvem står bag?

Kampagnen "Sprøjtefri Haver 2023" er sat i gang af "Grøn Gruppe" under Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup, Aarhus Kommune.

Den direkte anledning til kampagnen er den nye lovgivning på området, se mere her
Formålet er primært at hjælpe beboere i området med at undgå sprøjtemidler overalt i haven for at beskytte grundvandet.

Andre er naturligvis meget velkomne til at kigge med og til at dele og citere fra denne hjemmeside.

Teksterne på denne hjemmeside er i vid udstrækning kopieret fra eller udledt af tekster fra de samarbejdspartnere, der er nævnt lige oven for.

Følg kampagnen på VPU/Aarhus Vands Facebook. Nyheder i kampagnen vil blive omtalt på Fællesrådets Facebook.