Lovgivning

Roundup bliver forbudt

Fra 1. januar 2024 er det forbudt at bruge sprøjtemidler som glyphosat på en række offentlige og private arealer. Forbuddet dækker arealer som terrasser, indkørsler, stier, fortove og grus, fordi det øverste jordlag under disse arealer er gravet væk, og der derfor er større risiko for at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet. 

Lovændring 

Folketinget har vedtaget en lovændring, der gør det forbudt at bruge svært nedbrydelige sprøjtemidler med fx glyphosat (aktivstoffet i Roundup) på en række offentlige og private arealer.

Lovgrundlaget findes her.
Det er udmøntet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 40 stk. 1.

Det er forbudt at sælge de omtalte sprøjtemidler fra 2023. Og forbudt for private at bruge dem på såkaldte befæstede og permeable arealer fra 2024.

Se flere detaljer nedenfor:

Befæstede arealer

Arealer, hvor det øverste lag jord eller muldlag er fjernet og erstattet af fliser, asfalt, beton eller lignende, som sikrer, at nedbør ledes i en bestemt retning.

Permeable arealer

Arealer, hvor det øverste jord- eller muldlag er fjernet, og hvor der er anlagt overflader med fliser eller lignende, som sikrer en nedsivning af nedbør gennem arealet eller en overflade-afstrømning fx til kloaksystemer.

Hvilke midler?

Forbuddet gælder midler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer, det vil sige plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer eller deres nedbrydningsprodukter har en halveringstid i jord på mere end 10 dage.

Liste med forbudte stoffer

Se den komplette liste her.