Vores grundvand

Grundvandet er truet

En vandekspert hos Danmarks Naturfredningsforening oplyser, at der i Danmark findes pesticidrester i over halvdelen af alle aktive vandværksboringer.  

I 2020 blev der fundet pesticidrester i 51%, i 2021 i 50,1 % og i 2022 i 54,2 % af boringerne.

Grænseværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram/liter var de tre år overskredet i henholdsvis 14,6%, 13,7% og 12,2% af de aktive vandværksboringer.

Forsyningssikkerheden af rent drikkevand er truet.

Pesticider i Aarhus Syd

Aarhus Vand oplyser, at der er fundet pesticider i over  halvdelen af alle boringer (55,2 %).

Grænseværdien i drikkevand på 0,1 µg/l er overskredet i 28% af boringerne.

Der er målt fund af både forbudte og godkendte pesticider.

Blot 1 gram gift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år, oplyser Bo Vægter fra Aarhus Vand. Brug hakkejern og ikke sprøjten. Læs pressemeddelelse.

Åbent Hus på Malling Vandværk d. 23. september 2023 kl. 13. Mere info følger her på siden og på Facebook.

Ingen grund til panik

Selvom der desværre er målt rester af sprøjtegift i over halvdelen af grundvandsboringerne i Aarhus Kommune, kan du trygt drikke vandet. Vandværkerne sender kun rent vand ud til forbrugerne. 

Vandværkerne tjekker løbende vandkvaliteten og distribuerer kun vand, hvor indholdet af sprøjtemidler er under grænseværdien. 

Men det er helt afgørende, at vi alle sammen hjælper med at passe på vores grundvand, så vores børn og børnebørn også i fremtiden trygt kan drikke vand fra hanen.

Det er her, du kommer ind i billedet. Du kan hjælpe med at sikre fremtidens drikkevand ved at undlade brug af sprøjtegift i haven.

Ny dokumentar:

”Sågar til toiletskyl bruger vi rent drikkevand.”

Se denne 45 minutters dokumentar om grundvandsbeskyttelse og rent drikkevand i Danmark - en ressource, vi tager for givet, men som er under stadig større pres, bl.a. pga. sprøjtemidler.

 

I filmen kan du høre mere om, hvordan forskellige aktører indenfor vandsektoren arbejder med grundvandsbeskyttelse og sikring af rent drikkevand. Og du møder både erhvervsledere og politikere, der fortæller om deres syn på vand som ressource, om drikkevandsbehandling og hvilke udfordringer, de ser i forhold til drikkevandet.

 

Filmen er produceret af Winther Media i samarbejde med Europa-nævnet.