Liste 

Forbudte stoffer

De nedenfor nævnte sprøjtemidler bliver forbudt at bruge fra 2024.

Midler med glyphosat og iodosulfuron-methyl + diflufenican er omfattet af de nye regler for befæstede eller stærkt permeable arealer og må således ikke bruges på bl.a. private grunde fra 1. januar 2024: